Cao

In 2019 onderhandelt de Vereniging werken voor waterschappen met FNV en CNV over een cao.

Wat vinden wij als werkgever belangrijk?

Wij hebben nu een aantal mooie arbeidsvoorwaarden. Naast salaris is er in onze sector bijvoorbeeld een Individueel Keuzebudget (IKB) en een Persoonsgebonden Basis Budget (PBB). 

De huidige arbeidsvoorwaarden willen wij als werkgevers en vakbonden in de nieuwe cao terug laten komen. Naast de al genoemde drie arbeidsvoorwaarden kun je denken aan: verlof, feestdagen, reiskostenvergoeding en afspraken bij ziekte.

Waar willen wij over onderhandelen?

Er zijn drie onderwerpen waar wij als werkgeversvereniging over willen onderhandelen. De wetten en regels in het civielrecht zijn namelijk zodanig anders dat wij samen met vakbonden bij ons passende afspraken willen maken over de onderwerpen medezeggenschap, ontslag en disciplinaire maatregelen.

En salaris?

In het algemeen komt een cao-akkoord tot stand met een salarisafspraak. Wij willen graag een cao voor één jaar met een bij 2020 passende salarisverhoging.

Welke arbeidsvoorwaarden gelden nu?

In de sector waterschappen gelden de afspraken tussen Unie van Waterschappen en de vakbonden. Deze afspraken liggen vast in de SAW (de Sectorale Arbeidsvoorwaarden Waterschappen).