Nieuws

Nieuws

Extra themabijeenkomst reorganisatie ontslag onder civielrecht op 3 april

De twee bijeenkomsten in maart zitten al vol. Aanleiding om een extra informatiebijeenkomst op 3 april te organiseren. Ook deze themabijeenkomst heeft als onderwerp de civielrechtelijke regels bij reorganisatie.

Lees meer
Nieuws
wnrahero

Themabijeenkomst 13 maart en 20 maart: Reorganisatie ontslag onder het civiel recht

Per 1 januari 2020 verhuizen we met alle regels en wetten van het publiekrecht naar het civielrecht. Ook de wettelijke regels voor ontslag bij reorganisatie gaan in onze sector gelden. Voor alle duidelijkheid, het afgesproken verbod voor reorganisatie ontslag tot 2 juli 2021 blijft van kracht.

Lees meer
Nieuws

Een nieuw jaar met een nieuw gesprek?

Bij de waterschappen vinden we het goede gesprek belangrijk. Thema’s als persoonlijke ontwikkeling, talent, kracht en energie, groeimogelijkheden, mobiliteit en duurzame inzetbaarheid staan centraal.

Lees meer
Nieuws

Vacatures bestuur Vwvw

Waterschappen zijn open organisaties die meer en meer verbinden over de grenzen van afdelingen
heen, over de grenzen van organisaties heen en met de omgeving. In de visie Samen meanderen naar
2025 verbinden wij de opgaven in het waterbeheer aan werkgeverschap en arbeidsvoorwaarden.

Lees meer
Nieuws

Inzet IKB kan met meer flexibiliteit

Verlofuren kopen om in te zetten op een moment dat dit bij jou past is een belangrijk doel van het IKB. Per 1 januari 2019 kan dit met nog meer flexibiliteit.

Lees meer
Nieuws

e-learning Wnra gereed

Test je kennis van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).

Lees meer
Nieuwsarchief