Nieuws

Nieuws

Forse stijging van de pensioenpremies 2021 verwacht

-Van het ZPW hebben wij het volgende bericht ontvangen-
ABP verwacht dat het ouderdoms- en nabestaandenpensioen per 1 januari 2021 stijgt met 1,7%-punt van 24,9% naar 26,6%. Ondanks alle inspanningen is het niet gelukt om de premiestijging te voorkomen.

Lees meer
Nieuws

Totale banenafspraak 2019 gehaald

De doelstelling om in 2019 55.000 banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers, is met 61.615 extra banen ruim gehaald, met dank aan de marktsector. Dit staat in de jaarlijkse meting van de Banenafspraak.

Lees meer
Nieuws

Nieuwe aanbesteding collectieve zorgverzekering

Eind dit jaar lopen de collectieve zorgverzekeringen met IZA (VGZ), CZ en Menzis af. VNG, IPO, WSGO en Vwvw hebben als koepels besloten om gezamenlijk op te trekken bij een nieuwe aanbesteding om te komen tot een mantelovereenkomst voor een nieuwe collectieve zorgverzekering.

Lees meer
Nieuws

Paritaire Werkgroep Duurzaam Werken

De aanwezigheid van het coronavirus heeft geleid tot een versnelling in de ontwikkelingen rond werken vanuit huis. Thuiswerken zal een structureel bestanddeel van het werkzame leven blijven. Daarnaast is binnen de Vereniging werken voor waterschappen ongeveer tegelijkertijd een ambitie neergelegd om te komen tot een duurzame cao.

Lees meer
Nieuws

Terugblik cao-overleg juni

Vertegenwoordigers van de werkgevers en de werknemers hebben meerdere keren per jaar cao-overleg. Waar houdt deze zogenaamde ‘cao-tafel’ zich mee bezig? En wat staat er de komende tijd op de planning?

Lees meer
Nieuws

Neem deel aan de online Wnra-module Procesrecht

In deze online module staat het procesrecht centraal. Hoe moet er na 2020 worden geprocedeerd in het civiele arbeidsrecht? De module bestaat uit twee dagdelen en is bedoeld voor medewerkers van afdelingen P&O/HR (adviseurs, beleidsmedewerkers), (arbeids-) juristen bij afdeling P&O/HR of juridische zaken.

Lees meer
Nieuwsarchief