Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden en Werkgeverschap

Bestuurlijke zetels:

 • Geert-Jan ten Brink, voorzitter (waterschap Hunze en Aa’s)
 • Ingrid de Bondt (waterschap Hollandse Delta)
 • Marco Kastelein (hoogheemraadschap van Rijnland)

Zetels voor secretaris-directeuren

 • Pieter Sennema (waterschap Aa en Maas)
 • Joke Goedhart (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden)
 • Eveline de Kruijk (waterschap Drents Overijsselse Delta)
 • Wouter Slob (waterschap Zuiderzeeland).

Zetels voor directeuren van gelieerde organisaties

 • Saskia de Haas (Stichting Waternet)

 • Jan Willemsen (Belasting Samenwerking Gemeenten en Waterschappen).

Zetels hoofden P&O

 • Klaas Laansma (Waterschap Rijn en IJssel) 
 • Karin Vermeulen (Wetterskip Fryslân)