Agenda

Agenda/vergaderschema Vereniging werken voor waterschappen

Agenda
Mar

Bestuur 7 maart

Het bestuur geeft leiding aan de vereniging. Deze taak omvat in feite alles om de vereniging en haar doel, een cao waterschappen, in stand te houden.

Lees meer
Agenda
Mar

Themabijeenkomst reorganisatie ontslag onder civielrecht 13 maart

De informatiebijeenkomsten hebben als onderwerp de civielrechtelijke regels bij reorganisatie. Het is een 'kennismaking' met m.n. de ontslagregelingen. Hierbij wordt ingegaan op o.a. de route via het UWV, de toetsingscriteria die gehanteerd worden met betrekking tot bijvoorbeeld het afspiegelingsbeginsel en de uitwisselbaarheid van functies. 

Lees meer
Agenda
Mar

Themabijeenkomst reorganisatie ontslag onder civielrecht 20 maart

De informatiebijeenkomsten hebben als onderwerp de civielrechtelijke regels bij reorganisatie. Het is een 'kennismaking' met m.n. de ontslagregelingen. Hierbij wordt ingegaan op o.a. de route via het UWV, de toetsingscriteria die gehanteerd worden met betrekking tot bijvoorbeeld het afspiegelingsbeginsel en de uitwisselbaarheid van functies. 

Lees meer
Agenda
Mar

Introductiebijeenkomst toolkit van aanstelling naar arbeidsovereenkomst

In de toolkit voor P&O vinden jullie hulpmiddelen om in de eigen organisatie voor de overgang per 1 januari 2020 een bij jullie passende keuze te maken.

Lees meer
Agenda
Mar

Introductiebijeenkomst toolkit van aanstelling naar arbeidsovereenkomst

In de toolkit voor P&O vinden jullie hulpmiddelen om in de eigen organisatie voor de overgang per 1 januari 2020 een bij jullie passende keuze te maken.

Lees meer
Agenda
Mar

Ledenvergadering 29 maart

In een ledenvergadering worden het gevoerde en te voeren beleid besproken. Het bestuur van de vereniging voert het beleid uit. In onze vereniging staan de cao-onderhandelingen centraal. Alle leden van de vereniging zijn welkom en hebben stemrecht.

Lees meer