Agenda

In verband met de ontwikkelingen rondom COVID-19 wordt per bijeenkomst bekeken of deze wordt verplaatst, of online doorgaat. Wanneer hier meer over bekend is wordt het bovenaan het agenda-item vermeld. Als een bijeenkomst waar je voor bent aangemeld niet doorgaat, word je altijd persoonlijk bericht.

Agenda
okt

Bestuursvergadering

Het bestuur van de Vwvw geeft leiding aan de vereniging. Het is de taak van het bestuur om de doelen van de vereniging te behalen. Het belangrijkste doel van de Vwvw is om te zorgen dat er een Cao Werken voor waterschappen is, waar werkgevers en werknemers achter kunnen staan.

Lees meer
Agenda
nov

Herhalingstraining FuWater

Je kunt je kennis voor FuWater actueel houden of opfrissen met een dag training. Het programma van deze cursusdag wordt in overleg met de deelnemers vastgesteld.

Lees meer
Agenda
nov

Herhalingstraining FuWater

Je kunt je kennis voor FuWater actueel houden of opfrissen met een dag training. Het programma van deze cursusdag wordt in overleg met de deelnemers vastgesteld.

Lees meer
Agenda
nov

Ledenvergadering

In de ledenvergadering van de Vwvw wordt het gevoerde en te voeren beleid besproken. Het bestuur van de vereniging voert het beleid uit. In de Vwvw staan de cao-onderhandelingen centraal.

Lees meer
Agenda
nov

Vergadering Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden en Werkgeverschap (AAW)

De Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden en Werkgeverschap (AAW) adviseert de ledenvergadering, het dagelijks bestuur van de Vwvw en de cao-onderhandelingsdelegatie. Met de AAW wordt met draagvlak richting gegeven aan de werkgeversvereniging.

Lees meer
Agenda
dec

Bestuursvergadering

Het bestuur van de Vwvw geeft leiding aan de vereniging. Het is de taak van het bestuur om de doelen van de vereniging te behalen. Het belangrijkste doel van de Vwvw is om te zorgen dat er een Cao Werken voor waterschappen is, waar werkgevers en werknemers achter kunnen staan.

Lees meer