Agenda

Agenda/vergaderschema Vereniging werken voor waterschappen

Agenda
May

Werkbezoek aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier over energietransitie

Aan de CAO-tafel gaat het over belangrijke ontwikkelingen bij de waterschappen.

Lees meer
Agenda
May

Werkbezoek aan waterschap Scheldestromen over organisatieontwikkeling algemeen

Aan de CAO-tafel gaat het over belangrijke ontwikkelingen bij de waterschappen.

Lees meer
Agenda
May

Werkbezoek aan Waternet over digitale transformatie

Aan de CAO-tafel gaat het over belangrijke ontwikkelingen bij de waterschappen.

Lees meer
Agenda
May

Werkbezoek aan waterschap Vechtstromen over klimaatadaptatie

Aan de CAO-tafel gaat het over belangrijke ontwikkelingen bij de waterschappen.

Lees meer
Agenda
May

Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden en Werkgeverschap 16 mei

Deze commissie adviseert de ledenvergadering, het dagelijks bestuur van de werkgeversvereniging en de cao-onderhandelingsdelegatie. Met de AAW wordt met draagvlak richting gegeven aan de werkgeversvereniging.

Lees meer
Agenda
Jun

CAO-overleg

Vertegenwoordigers van werkgevers (aangesloten bij de vwvw) en vakorganisaties schetsen samen een beeld waartoe de sector zich zou moeten ontwikkelen en spreken op basis hiervan een CAO af.

Lees meer