Waterschap Vallei en Veluwe + cao-overleg

Waterschap Vallei en Veluwe

Vertegenwoordigers van de werkgevers en de vakbonden hebben meerdere keren per jaar cao-overleg. Dit cao-overleg wordt gecombineerd met een werkbezoek aan een Vwvw-lid.

Werkbezoek

Bij een werkbezoek gaan de cao-partijen, bestaande uit vertegenwoordigers van de werkgevers en de vakbonden, op bezoek bij een van de 35 leden van de Vwvw. Tijdens een werkbezoek kan de organisatie waar het werkbezoek plaatsvindt, inbreng leveren voor de nieuw af te sluiten cao. Daarnaast kunnen de cao-partijen aan de vertegenwoordigers van de organisatie uitleggen wat de huidige ontwikkelingen zijn binnen het cao-overleg.

Cao-overleg

Vertegenwoordigers van de werkgevers die zijn aangesloten bij de Vwvw en de vakbonden schetsen in het cao-overleg samen een beeld waartoe de waterschapssector zich zou moeten ontwikkelen. Op basis hiervan worden afspraken gemaakt voor de volgende cao.