cao-overleg

Vertegenwoordigers van werkgevers (aangesloten bij de Vwvw) en vakorganisaties schetsen samen een beeld waartoe de sector zich zou moeten ontwikkelen en spreken op basis hiervan een cao af.