Nieuws

Nieuws

Hoe zit het: ben je vrij op 5 mei?

Elk jaar is het weer een veelgehoorde vraag: “Heb ik 5 mei een vrije dag?” Zeker dit jaar, nu de bevrijding van Nederland 75 jaar geleden was, wordt die vraag veel gesteld. Hoe zit het?

Lees meer
Nieuws

Werkbezoeken van start

Het eerste werkbezoek van 2020 vond plaats bij waterschap Hollandse Delta. Dit waterschap maakt momenteel een grote transitie door en groeit van 500 naar 600 medewerkers, waarbij bewust wordt gekozen voor het inzetten op interne vacaturevervulling. Daarnaast verandert de verhouding tussen werkgever en werknemer; deze is steeds meer gericht op wat de medewerker nodig heeft om het werk goed te kunnen doen.

Lees meer
Nieuws

Aanvulling cao-afspraken over klachten en geschillen

Op advies van de geschillencommissie is door de cao-partijen besloten om de regeling ‘Klachten en geschillen’ (bijlage 1 van de cao), tussentijds te wijzigen. De tussentijdse wijziging geldt sinds 1 februari.

Lees meer
Nieuws
Sectoraal medewerkersonderzoek

Sectoraal medewerkersonderzoek 2019: betrokken en bevlogen medewerkers

Medewerkers bij de waterschappen zijn betrokken bij de organisatie en bevlogen in hun werk. Het maatschappelijk belang van hun werk is een belangrijke drijfveer en maakt het werken voor de waterschappen aantrekkelijk. Er zijn veel mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling en medewerkers voelen zich daarin ondersteund door de organisatie. Er heerst over het algemeen een sociaal veilig arbeidsklimaat waar veel ruimte is voor autonomie en zelfstandig werken.

Lees meer
Nieuws
Evelien Bijl en Chris van Es

Dubbelinterview: diversiteit en inclusiviteit bij Delfland

Het kabinet heeft vastgelegd dat de overheidssector vóór 2024, 25.000 banen moet creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft het afgelopen jaar enorme stappen gemaakt op het gebied van ‘De Banenafspraak’. Evelien Bijl, P&O-adviseur bij Delfland en Chris van Es, die naast zijn werk als technisch specialist ‘interne buddy’ is, kunnen daar meer over vertellen.

Lees meer
Nieuws

Toine Poppelaars: het fundament van de Vwvw is gelegd

Toine Poppelaars, voorzitter van de Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw), blikt in deze column terug op 2019, het jaar waarin de Vwvw is opgericht. Ook blikt hij vooruit: wat staat er in 2020 en daarna op de 'to-dolijst' van de Vwvw?

Lees meer
Nieuwsarchief