Vacatures bestuur Vwvw

Waterschappen zijn open organisaties die meer en meer verbinden over de grenzen van afdelingen
heen, over de grenzen van organisaties heen en met de omgeving. In de visie Samen meanderen naar
2025 verbinden wij de opgaven in het waterbeheer aan werkgeverschap en arbeidsvoorwaarden.

De werkgeversvereniging sector waterschappen onderhandelt voor een cao. Een cao voor ruim 30 werkgeversorganisaties met samen circa 12.000 medewerkers. Wij willen proactief en interactief verbinden met al deze medewerkers door alle organisaties heen. De vereniging is een platform voor werken in de sector waterschappen.

Bestuur

Het hoogste orgaan in de Vereniging is de ledenvergadering. Voor het voorbereiden van de besluitvorming en de uitvoering van de taken van de vereniging heeft de vereniging een bestuur met vier leden: een voorzitter, een vicevoorzitter, een penningmeester en de voorzitter van de cao- onderhandelingsdelegatie.

De ledenvergadering is op zoek naar:

Een vicevoorzitter

Een penningmeester

Taken

De vicevoorzitter is de rechterhand van de voorzitter en diens plaatsvervanger bij het leiden van de vereniging en in de eventuele externe vertegenwoordiging van de vereniging. De taken van een penningmeester bestaan uit het beheren van de financiën van de vereniging. Daarnaast bepaalt de penningmeester of de plannen van het bestuur financieel haalbaar zijn en zorgt deze voor een vertaling van het beleid naar een financieel overzicht. Het bestuur stelt de ledenvergadering een begroting en bijbehorende contributie voor. Het bestuur vergadert vier keer per jaar en de ledenvergadering twee keer. De vergaderingen vinden plaats in Amersfoort.

Wat zoeken wij?

De vicevoorzitter zal bestuurder moeten zijn bij één van de leden van de werkgeversvereniging. De functie van penningmeester kan ingevuld worden op bestuurlijk niveau of op directieniveau.

Verder zoeken wij iemand met:

  • verbindend vermogen,
  • affiniteit met arbeidsvoorwaarden en werkgeverschap,
  • ervaring met belangenbehartiging/lobby
  • bestuurlijke- en netwerkervaring
  • verenigingsman/vrouw.

Bij de penningmeester wordt financieel inzicht verwacht. Naast genoemde criteria speelt de onafhankelijkheid van de kandidaten een belangrijke rol.

Proces

Belangstelling voor één van deze vacatures of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met de heer Poppelaars, voorzitter van de Vereniging werken voor waterschappen (Toine.poppelaars@scheldestromen.nl). Reageren op deze vacatures kan tot 15 februari.

De ledenvergadering heeft voor deze vacatures een selectiecommissie benoemd. Deze commissie zal een voordracht voor benoeming aan de Ledenvergadering doen. De selectiecommissie bestaat uit de volgende leden:

Toine Poppelaars (dijkgraaf Scheldestromen)
Patrick Poelmann (dijkgraaf De Stichtse Rijnlanden)
Janneke Ottens (directeur Waterproef)
Ambtelijke ondersteuning Cathelijn Peters (directeur Unie van Waterschappen)