Toolkit ‘van aanstelling naar arbeidsovereenkomst’

Door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren ‘verhuist’ op 1 januari 2020 het dienstverband tussen de overheidswerkgever en ambtenaar van het bestuursrecht naar het civiele recht. 

Alle voor 31 december 2019 aangestelde ambtenaren krijgen op 1 januari 2020 bij wet een arbeidsovereenkomst. Bij de implementatie van de wet zullen oude documenten/modellen vervangen moeten worden door nieuwe, te beginnen met arbeidsovereenkomsten die in de plaats van aanstellingsbesluiten komen

De werkgroep van aanstelling naar arbeidsovereenkomst bereidt een toolkit voor de waterschappen voor. In deze toolkit zitten zaken als:

  1. Welke afwegingen spelen bij het vraagstuk wel of geen arbeidsovereenkomsten afsluiten per 1 januari 2020 met de al in dienst zijnde ambtenaren?
  2. Hoe neem ik mijn organisatie een besluit over het wel of niet afsluiten van arbeidsovereenkomsten.
  3. Een draaiboek op hoofdlijnen indien de organisatie kiest voor het opstellen van arbeidsovereenkomsten voor alle in dienst zijnde ambtenaren.
  4. Voorbeeld/standaard arbeidsovereenkomst.
  5. Informatie over digitaal tekenen.
  6. Een communicatietoolkit met middelen voor verschillende scenario’s.

De toolkit wordt rond 1 februari opgeleverd.