Themabijeenkomst 13 maart en 20 maart: Reorganisatie ontslag onder het civiel recht

Per 1 januari 2020 verhuizen we met alle regels en wetten van het publiekrecht naar het civielrecht. Ook de wettelijke regels voor ontslag bij reorganisatie gaan in onze sector gelden. Voor alle duidelijkheid, het afgesproken verbod voor reorganisatie ontslag tot 2 juli 2021 blijft van kracht.

Thema

In twee themabijeenkomsten wil de Vereniging werken voor waterschappen samen met Capra op de volgende vragen in gaan: Wat moet je voor de nieuwe situatie weten? Welke wettelijke regels gelden? Wat kan er in de cao komen? En wat kun je zelf als waterschap nog afspreken in een Sociaal Plan?

Praktische informatie

13 maart (ochtend) in Houten
20 maart (ochtend) in Amersfoort

P&O collega’s en leden van de medezeggenschap uit alle waterschappen en gelieerde organisaties zijn voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Per bijeenkomst kunnen 10 tot 25 personen deelnemen

Je kunt je inschrijven bij Ingrid Blom (iblom@vwvw.nl).