Terugblik werkbezoeken werkgevers- en werknemersdelegaties

Wat hebben werkgevers en werknemers nodig om in deze veranderende wereld mee te ontwikkelen? En wat betekent dit voor arbeidsvoorwaarden en de toekomstige cao? Dit was het centrale thema bij de werkbezoeken van de werkgevers- en werknemersdelegaties aan vijf waterschappen.

De werkbezoeken vonden in april en mei plaats in het kader van het cao-proces, de belangrijkste uitkomsten worden in dit artikel toegelicht.

Verandering is de enige constante

Het is nodig om als organisatie voortdurend te verbeteren en te vernieuwen, om zo te kunnen blijven inspelen op veranderingen in de omgeving. Digitalisering eist een cultuuromslag binnen de gehele organisaties. Zo zullen organisaties bijvoorbeeld aandacht moeten hebben voor de inrichting van de werkruimten passend bij de digitalisering.

Ook helpt een leuke werkomgeving bij het verkrijgen en behouden van medewerkers. Een belangrijke vraag hierbij is: hoe kunnen organisaties op een organische manier veranderen, combineren met het gevoel van veiligheid dat mensen nodig hebben om stappen te kunnen maken?

Flexibel en wendbaar

De productie van de waterschappen en de andere werkgevers stijgt, daardoor ontstaat de noodzaak om eigen mensen de ruimte te geven om zich te ontwikkelen op het gebied van kennis, vaardigheden en competenties.

Daarbij komt een grotere variatie in contract- en arbeidsvormen met meer langdurige tijdelijke contracten en combi-aanstellingen met een eigen bedrijf of een andere baan. Organisaties moeten wendbaar zijn, om snel en flexibel te kunnen reageren op ontwikkelingen. Dit geldt niet alleen binnen de organisaties maar ook in het samenwerken met andere partijen.

Aantrekkelijke werkgever

Ook de leden van de Vwvw hebben te maken met een krappe arbeidsmarkt, vergrijzing en in sommige gebieden met migratie van werknemers. De werkgevers willen mede daarom een goede, aantrekkelijke werkgever zijn. Op het gebied van het ‘vermarkten’ van het werken bij ‘overheidsinstelling het waterschap’ valt nog winst te behalen.

Er wordt bij de werkgevers gewerkt aan recruitment. Andere vacatureteksten leiden tot een toename van het aantal kandidaten voor een functie. En er wordt samengewerkt met collega-organisaties zoals Rijkswaterstaat, universiteiten en scholen om potentiële sollicitanten enthousiast te maken. 

Huidige medewerkers

Onze medewerkers werken vaker in samengestelde teams samen met externen en krijgen daarbij te maken met verschillende belangen en werkwijzen. Onze medewerkers zijn minder vanuit hun taak aan het werk, maar denken na over hoe hun taak in verbinding staat met de rest van de organisatie en met de omgeving. Dat heeft een omslag van taakgericht naar opgavegericht tot gevolg.

Deze ontwikkelingen vereisen aanpassingsvermogen en wendbaarheid van onze medewerkers. Dit vraagt van de medewerkers meer een T-shaped profiel (meerdere vakgebieden bekend bij medewerker, communicatief vaardig) en een mindset gericht op verandering. Daarnaast moeten zij hun vakmanschap behouden. Beloning van medewerkers bestaat niet alleen uit geld, maar ook uit ontwikkel- en werkmogelijkheden: ruimte, creativiteit, veiligheid en leren in de praktijk.

Werkgevers en leidinggevenden

Voor de werkgevers en leidinggevenden betekent dit extra aandacht voor de integratie van ‘oude’ en ‘nieuwe’ medewerkers: erkenning van de kennis en ervaring van de zittende werknemers en het omarmen van de nieuwe inbreng van de nieuwkomers. Aandachtspunten zijn de toename van fysieke en mentale belasting bij buitendienstmedewerkers en het meekrijgen van alle medewerkers bij de digitale transformatie.

Het beste uit mensen halen om de organisatiedoelstellingen te realiseren vraagt om leiderschap: sterk commitment en eigenaarschap op de inhoudelijke opdracht, zonder een inhoudelijke expert te zijn. Hierbij hoort het bepalen van de richting, het nemen van verantwoordelijkheid en het geven van aandacht. Dit vraagt een transitie van de meeste leidinggevenden.