Samen werken aan een goede cao

In deze column beschrijft Geert-Jan ten Brink, namens de cao-onderhandelingsdelegatie, de weg van SAW naar cao.

Ongeveer een jaar geleden werd mij door het bestuur van de Unie van Waterschappen gevraagd of ik namens de werkgevers van onze mooie waterschapssector als cao-onderhandelaar mee wilde denken over de totstandkoming van een cao. In deze column geef ik een inkijkje in het traject om tot die cao te komen.

Daarvoor ga ik eerst even terug naar de oprichting van de Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw) afgelopen januari.

De eerste maanden van de Vwvw

De sector waterschappen is breder dan waterschappen alleen. Ook de aan waterschappen gelieerde organisaties, zoals laboratoria en belastingkantoren, vallen binnen de waterschapssector. Daarom is voor al die partijen samen een werkgeversvereniging opgericht.

De werkgeversdelegatie heeft de afgelopen maanden uitvoerig kennisgemaakt met de vakbonden en met elkaar gesproken onder leiding van onafhankelijk voorzitter Hans Borstlap. Deze sociale partners zijn op werkbezoek geweest bij vier waterschappen en bij Waternet. We haalden input voor ons overleg op. Waar loop je in de praktijk tegenaan en wat zijn de verwachtingen? Alle informatie die we hebben opgehaald gebruiken we als inbreng om een goede cao op te kunnen stellen. We willen goede werkgevers blijven. Maar wat betekent goed werkgeverschap nu en in de toekomst? Zijn we voldoende voorbereid op de uitdagingen van morgen? Het antwoord hierop en op andere vragen vraagt om een gezamenlijk zoekproces van werkgevers en vakbonden. De FNV en CNV zijn gewaardeerde gesprekspartners aan de onderhandelingstafel.

Van SAW naar cao

Een goede cao met voldoende lokale ruimte is belangrijk voor alle 30 werkgevers en hun 13.000 medewerkers. De omzetting van de huidige Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen (SAW) naar een ‘echte’ cao vraagt om zorgvuldigheid. De in het verleden gemaakte afspraken moeten goed in de nieuwe cao worden opgeschreven.

De omzetting van SAW naar cao is vooral een technisch traject. Dat traject is bijna afgerond. Daarnaast gaan de sociale partners samen een visie formuleren op de arbeidsverhoudingen van morgen. We hebben inmiddels afgesproken om in 2020 te kiezen voor een cao inclusief een financiële paragraaf. De grotere thema’s kunnen in de volgende cao-ronde worden uitgewerkt. Ook in 2020 worden er werkbezoeken gedaan, dus wie weet komen we ook bij je langs.

De komende maanden worden spannend. We trappen begin september af in Nieuweschans en zullen daar de basis gaan leggen voor de toekomst. Ik heb daar veel vertrouwen in. Er is momenteel een groep mensen aan het werk die het belang inziet van een goede cao voor zo’n 13.000 mensen, die doorgaans met veel plezier en passie werkt voor die prachtige watersector. De samenwerking tussen bonden en werkgevers verloopt prima en onze delegaties kunnen het goed met elkaar vinden. We zijn scherp op de inhoud en hebben oog voor de relatie.

Volste vertrouwen

Toch is de echte lakmoesproef of we erin slagen om voor 1 januari een nieuwe cao met een salarisafspraak voor 2020 te hebben, die wordt onderschreven door onze beide achterbannen. Gelet op de ervaringen van het afgelopen jaar heb ik ook daarin het volste vertrouwen.

Geert-Jan ten Brink
Namens de cao-onderhandelingsdelegatie