Onderhandelaarsresultaat eerste cao Vwvw

De Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw) en vakbonden FNV Overheid en CNV Overheid hebben op 12 september een onderhandelaarsresultaat bereikt. De Vwvw en de vakbonden zijn het eens over arbeidsvoorwaarden, een gezamenlijke cao-agenda en de salarisontwikkeling. De cao heeft een looptijd van 1 jaar, van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

De Vwvw is sinds 1 januari 2019 de werkgeversvereniging van de 21 waterschappen, 14 aan de waterschappen gelieerde organisaties en hun in totaal 13.000 medewerkers. Deze cao is de eerste cao die de Vwvw met de vakbonden afsluit.

Van SAW naar cao

De arbeidsvoorwaarden uit de huidige Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW) zijn technisch omgezet naar een cao die aansluit bij het civiele arbeidsrecht dat vanaf 1 januari 2020 geldt voor overheden. Bij een technische omzetting wijzigen de arbeidsvoorwaarden inhoudelijk niet.

Veel werk verricht

“De afgelopen maanden is er aan vakbonds- en werkgeverszijde veel werk verricht” aldus Geert-Jan ten Brink, voorzitter van de onderhandelingsdelegatie van de Vwvw en dijkgraaf van waterschap Hunze en Aa’s. “Ik wil van dit bijzondere moment gebruik maken om iedereen heel erg te bedanken voor de geleverde inspanning.”

Loonparagraaf

Per 1 januari 2020 stijgen de lonen met 2,5% en per 1 juli 2020 stijgen de lonen nog eens met 1%.

Cao-agenda

De Vwvw en de vakbonden hebben een gezamenlijke cao-agenda voor de toekomst afgesproken. In 2020 wordt gestart met het uitvoeren van de drie lijnen uit deze agenda:

‘loopbaanbestendig’, ‘levenslang ontwikkelen’ en ‘waarderen van werk’. De cao-partners vinden het belangrijk op deze thema’s ruimte te bieden aan werkgevers. De werkgevers kunnen daarom op deze terreinen in samenspraak met de medezeggenschap experimenten starten waar anderen en de cao-partijen weer van kunnen leren.

Yoram Bovenkerk, onderhandelaar van FNV Overheid: “We zijn blij dat we er in geslaagd zijn om ruim vóór 1 januari 2020 een mooi resultaat te bereiken voor een genormaliseerde cao. Nu kunnen we aan de slag met de belangrijke thema’s voor de toekomst, zoals de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Hierbij zullen we ook de uitkomsten van het voor de zomer gesloten pensioenakkoord betrekken.”

Arno van Voorden, bestuurder van CNV Overheid: “Het structurele contact met de leden en overige medewerkers in de sector motiveert ons steeds weer om van betekenis te kunnen zijn voor deze mensen. De medewerkers hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel en voelen zich onvoorwaardelijk verbonden met de waterschapssector. Goede arbeidsvoorwaarden maken het aantrekkelijk om bij de waterschappen en gelieerde organisaties te blijven werken en ze bieden de medewerkers de mogelijkheid om zich te ontplooien. Tussen de werkgevers en de vakbonden is afgesproken om nu de kaders voor de cao-overleggen voor de komende jaren vast te stellen. CNV, FNV en de Vwvw gaan die gezamenlijk verder uitwerken.”

Proces

Het onderhandelaarsresultaat wordt door alle partijen in de periode tot 15 november voorgelegd aan hun achterbannen. Als deze instemmen wordt het onderhandelaarsresultaat omgezet in een definitief akkoord. Het arbeidsvoorwaardengedeelte van de cao ondergaat in de tussentijd een laatste redactieslag, dit zal niet leiden tot inhoudelijke wijzigingen.