Nieuwe modules e-learning Wnra

De WNRA regelt dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven en daarnaast komt er een nieuwe (gewijzigde) Ambtenarenwet.

Samen met de VNG en provinciën hebben wij een mooi divers aanbod aan e-learning modules ontwikkeld. Naast de basis module die de grote lijnen én de verschillen met het huidige systeem moet kennen zijn nu ook de volgende modules beschikbaar:

  • Interactieve praktijksessies in het land waarin aan de hand van casussen de theorie wordt behandeld
  • Module De Arbeidsovereenkomst
  • Module Ontslagrecht