Inzet IKB kan met meer flexibiliteit

Verlofuren kopen om in te zetten op een moment dat dit bij jou past is een belangrijk doel van het IKB. Per 1 januari 2019 kan dit met nog meer flexibiliteit.

De grens van maximaal 26 keer je aanstellingsduur is uit de SAW (onze cao) gehaald. Het wettelijke verlof(vervalt na 18 maanden. Het IKB verlof vervalt niet en kan dus ook goed later, in een volgende levensfase worden gebruikt.

De volgende regels blijven gelden.

Opnemen verlof

Net als gewoon verlof gebeurt het opnemen van IKB verlof in overleg met de leidinggevende.

Pensioen

Koop je in een jaar IKB verlof dat in omvang meer is dan 10% van je aanstellingsduur, dan wordt het pensioengevend inkomen in dat jaar geheel verlaagd (de 10% is een voorwaarde, geen drempel). Koop je verlof voor minder dan 10% van je aanstellingsduur dan heeft dit geen gevolgen voor je pensioenopbouw.

Fiscaal

Als medewerker kun je onbeperkt verlof sparen. Fiscaal is er wel een grens. Wil je voor pensionering meer dan 50 weken verlof opnemen, dan legt de fiscus een naheffing op. Dit is inclusief het wettelijk verlofrecht. Wil je meer info over het kopen van IKB verlofuren? Raadpleeg dan je HR-adviseur of salarisadministrateur.