Handleiding basisscan integriteit kandidaat-bestuurders

Bij gemeenten, provincies en waterschappen is behoefte aan een helder en zorgvuldig proces rond de benoemingen van bestuurders en meer eenduidigheid in de wijze waarop risicoanalyses op integriteit worden uitgevoerd. Daarom is de handleiding bassiscan integriteit voor kandidaat- bestuurders ontwikkeld.

Maandag 4 maart heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de eerste Handleiding basisscan integriteit overhandigd aan Rogier van der Sande, voorzitter Unie van Waterschappen.

Online is de basisscan op de site van Binnenlandse zaken te vinden op: www.politiekeambtsdragers.nl