Extra themabijeenkomst reorganisatie ontslag onder civielrecht op 3 april

De twee bijeenkomsten in maart zitten al vol. Aanleiding om een extra informatiebijeenkomst op 3 april te organiseren. Ook deze themabijeenkomst heeft als onderwerp de civielrechtelijke regels bij reorganisatie.

Het is een 'kennismaking' met m.n. de ontslagregelingen. Hierbij wordt ingegaan op o.a. de route via het UWV, de toetsingscriteria die gehanteerd worden met betrekking tot bijvoorbeeld het afspiegelingsbeginsel en de uitwisselbaarheid van functies.

Je kunt je inschrijven voor de bijeenkomst bij Ingrid Blom, iblom@vwvw.nl