Definitieve eerste Cao Werken voor waterschappen

De leden van de Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw) en de leden van de vakbonden hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord. De eerste Cao Werken voor waterschappen is nu definitief.

De cao geldt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. De salarissen stijgen per 1 januari 2020 met 2,5% en per 1 juli 2020 met 1%.

> Cao Werken voor waterschappen

Transponeringstabellen

De Vwvw heeft samen met de vakbonden de arbeidsvoorwaarden uit de huidige Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW) omgezet naar een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Om te kunnen vergelijken welke artikelen uit de SAW corresponderen met de artikelen uit de cao zijn er transponeringstabellen gemaakt. Daarmee kun je vergelijken wat er hetzelfde blijft, en wat er verandert. 

> Transponeringstabellen

Geschillencommissie

Vanaf 1 januari 2020 komen de huidige bezwaar- en beroepsprocedures te vervallen. In de cao zijn nieuwe afspraken gemaakt over wat werknemers kunnen doen bij een meningsverschil met een leidinggevende over de toepassing van de cao. Meer informatie over deze geschillencommissie is te vinden in bijlage 1 van de cao. Vanaf eind december is op de website van de Vwvw informatie vinden over de samenstelling van de commissie en hoe deze te benaderen is.

> Bijlage 1: klachten en geschillen

Puntjes op de i

In de periode van achterbanraadplegingen hebben cao-partijen een aantal punten geconstateerd waarop de cao tekst gecorrigeerd moet worden. Deze puntjes worden nu op de i gezet, waarna de cao aangemeld zal worden bij het ministerie van SZW.