Aanpassing IKB-regeling

Sinds 1 januari 2019 is het Individueel Keuze Budget (IKB) vereenvoudigd. Er is nog maar één rekenregel: het IKB is 20% van het salaris. Helaas is gebleken dat deze vereenvoudiging voor een deel van de medewerkers onbedoelde effecten heeft gehad.

Om die reden hebben de werkgevers, in overleg met de vakbonden, onderzoek laten uitvoeren naar de oorzaken van deze onbedoelde effecten. Uit dit onderzoek blijkt dat de oorzaak ligt bij het wegvallen van de 8% vakantietoelage berekend over de overige toelagen die in 2018 deel uitmaakten van de “bezoldiging”. In overleg met de vakbonden is besloten om het IKB te verhogen met 8% over de toelagen, waarmee die situatie dus gelijk blijft aan de situatie in 2018. Hierdoor wordt niemand benadeeld door de vereenvoudigde IKB-regeling.

Met terugwerkende kracht

Bij de uitbetaling van de salarissen van april 2019 wordt het verschil met terugwerkende kracht gecompenseerd per 1 januari 2019. Het ontstane verschil in pensioen wordt bij bepaling van het jaarinkomen voor 2020 meegenomen als nabetaling over 2019.

Vragen?

Mocht je vragen hebben over de aanpassing van de IKB-regeling neem dan contact op met je eigen P&O adviseur of Arjan Guijt van de Vereniging werken voor waterschappen via aguijt@vwvw.nl.