Agenda

Agenda/vergaderschema Vereniging werken voor waterschappen

Agenda
Apr

Extra themabijeenkomst reorganisatie ontslag onder civielrecht

De informatiebijeenkomst heeft als onderwerp de civielrechtelijke regels bij reorganisatie. Het is een 'kennismaking' met m.n. de ontslagregelingen. Hierbij wordt ingegaan op o.a. de route via het UWV, de toetsingscriteria die gehanteerd worden met betrekking tot bijvoorbeeld het afspiegelingsbeginsel en de uitwisselbaarheid van functies.

Lees meer
Agenda
Apr

Introductiebijeenkomst toolkit van aanstelling naar arbeidsovereenkomst

In de toolkit voor P&O vinden jullie hulpmiddelen om in de eigen organisatie voor de overgang per 1 januari 2020 een bij jullie passende keuze te maken.

Lees meer
Agenda
May

Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden en Werkgeverschap 16 mei

Deze commissie adviseert de ledenvergadering, het dagelijks bestuur van de werkgeversvereniging en de cao-onderhandelingsdelegatie. Met de AAW wordt met draagvlak richting gegeven aan de werkgeversvereniging.

Lees meer
Agenda
Jun

Bestuur 13 juni

Het bestuur geeft leiding aan de vereniging. Deze taak omvat in feite alles om de vereniging en haar doel, een cao waterschappen, in stand te houden.

Lees meer
Agenda
Sep

Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden en Werkgeverschap 12 september

Deze commissie adviseert de ledenvergadering, het dagelijks bestuur van de werkgeversvereniging en de cao-onderhandelingsdelegatie. Met de AAW wordt met draagvlak richting gegeven aan de werkgeversvereniging.

Lees meer
Agenda
Sep

Regiegroep samenwerken P&O 25 september

De (hoofden)P&O willen vanuit een strategisch perspectief de samenhang binnen de sector bevorderen. Een regisserende rol, verbinden, waarbij wij aansluiten bij lokale en regionale initiatieven. Samenwerken loont en heeft toekomst.

Lees meer