Themabijeenkomst reorganisatie ontslag onder civielrecht 13 maart

De informatiebijeenkomsten hebben als onderwerp de civielrechtelijke regels bij reorganisatie. Het is een 'kennismaking' met m.n. de ontslagregelingen. Hierbij wordt ingegaan op o.a. de route via het UWV, de toetsingscriteria die gehanteerd worden met betrekking tot bijvoorbeeld het afspiegelingsbeginsel en de uitwisselbaarheid van functies.