Regiegroep samenwerken P&O 25 september

De (hoofden)P&O willen vanuit een strategisch perspectief de samenhang binnen de sector bevorderen. Een regisserende rol, verbinden, waarbij wij aansluiten bij lokale en regionale initiatieven. Samenwerken loont en heeft toekomst.