Herhalingstraining FuWater

Utrecht

De sector waterschappen heeft één systeem voor functiewaardering, het systeem FuWater. Je kunt je kennis voor FuWater actueel houden of opfrissen met een trainingsdag op 12 of 13 november.

Het programma van de cursusdag wordt in overleg met de deelnemers vastgesteld. Het bestaat in ieder geval uit:

  • Inleiding
  • Kennismaken en bepalen leerwensen
  • Herhaling achtergronden, scorepatronen en wetmatigheden in de kenmerkscores
  • Inpassing van een of meer functies in een generiek functieboek
  • Oefenen aan de hand van (eigen, actuele) praktijksituaties

Praktische informatie

De trainingen vinden plaats op het kantoor van Human Capital Group te Utrecht.

Je kunt je tot 1 november aanmelden voor de volgende data:

  • dinsdag 12 november 
  • woensdag 13 november              

De kosten bedragen € 650,= per persoon per dag (excl. 6% bureaukosten en 21% btw). De cursusmaterialen, koffie/thee en lunch zijn hierbij inbegrepen.

Voor alle trainingen geldt een minimum deelname van vier personen. Het maximale aantal deelnemers bedraagt 10 personen.

Aanmelden

Aanmelden kan via info@humancapitalgroup.nl of 030 – 219 39 60 onder vermelding van naam, adresgegevens, e-mail, telefoonnummer en de datum van de workshop waaraan je deel wilt nemen.

Algemene voorwaarden

Op al deze trainingen zijn de Algemene Voorwaarden van Future Investments B.V. van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn kosteloos op te vragen via info@humancapitalgroup.nl. Verder zijn de Algemene Voorwaarden te vinden op www.figroep.nl en zijn deze gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 59257695.